දෙරණට දැන්වීම් දෙන්න එපා! රජයේ ආයතවලට නියෝගයක්!


දෙරණ රූපවාහිනී හා ගුවන්විදුලි නාලිකාවලට දැන්වීම් නොදෙන ලෙස රජයේ ආයතනවලට නියෝගයක් ලබාදී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මිනීමරුවන් පිම්බීමට දෙරණ ආයතනය කටයුතු කරන බවට රජයේ ප්‍රබල අමාත්‍යවරුන් කිහිපදෙනෙකු රජයේ ඉහලට පැමිණිලි කිරීම හේතුව නිසා මේ තත්ත්වය ඇතිව ඇතැයි වාර්තා වේ.

කතෘ සටහන : කෙසේ වෙතත් මෙම තීරණය මාධ්‍ය නිදහසට එල්ලකළ තර්ජනයක් බව Info Sri Lanka News මාධ්‍ය ජාලයේ හැඟීමයි.

ඒ සම්බන්දයෙන් අපගේ බලවත් විරෝධය පළකරන්නෙමු.


No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.