මිනීමැරුම් චෝදනාවක් ආවම; තවත් මිනීමරුවෝ ලක්ෂයක් කියලා වැඩක්ද?


COPE සෙට් එක අර්ජුන් ඇලෝසියස් එක්ක ලව් කරලා තියනවා කියලා මාට්ටු උණාම; ඇයි අපි විතරද ලව් කළේ, අරුත් ඉන්නවා මූත් ඉන්නවා කියලා තෙපරබානවා දැන්..

හරි. හැබැයි ඒකයි මේකයි අතර තියන සම්බන්ධේ මොකද්ද. ඒ කවුරුත් කෝප් එකේ නෑනේ. සබඳතා අතර ගැටුමක් නෑනේ. නඩුවක් විභාග කරන නඩුකාරයා සැකකරුවකු එක්ක සබඳතා පැවැත්වීම සහ ඒ සැකකරුවා එක්ක වෙන කෙනෙක් සබඳතා පැවැත්වීම කියන්නේ දෙකක්.

කාට හරි මිනීමැරුම් චෝදනාවක් ආවම; තව මිනීමරුවෝ ලක්ෂයකගේ නම් කීවත්, උන්ට මොන අවමානය කළත් තමන්ට ඒ වරදින් නිදහස් වෙන්න පුළුවන්ද. තමන් ඒ වරද නොකළා වෙනවද.

#COPElogic #lka

-භාරත ප්‍රභාෂණ

No comments:

Ad
Powered by Blogger.