අයවැයෙන් මාතලේ හොකී ගැන බැලුවාට ප්‍රසංශා.


හොකී ක්‍රීඩාවේ නිජබිම ලෙස හැඳින්වෙන මාතලේ හොකී ක්‍රිඩාංගණය දියුණු කිරීමට අයවැය මඟින් ගත තීරණයට හොකී ක්‍රීඩකයන් රජයට ප්‍රසංශා කරයි.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප සමඟ අදහ දැක්වූ එම ප්‍රදේශයෙන් බිහිවූ විශිෂ්ඨ හොකි ක්‍රීඩකයෙක් මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ජාතික හොකී කණ්ඩායමේ හිටපු උප නායක දිලුක වීරසුරිය මහතා,


"ශ්‍රී ලංකා ජාතික හොකී කණ්ඩායම, යුද හමුදා, ගුවන් හමුදා හා නාවික හමුදා කාන්තා පිරිමි කණ්ඩයම්වල බහුතරයක් නියෝජනය කරන්නේ මාතලෙන් බිහිවු ක්‍රීඩකයන් වුනාට මාතලේ වෙනුවෙන් පහුගිය කලේ අවධානය යොමු වෙලා තිබුනේ නැහැ.

විශේෂයෙන් මාතලේ කෘත්‍රිම හොකී ක්‍රීඩංගණය වසර 15ක් එක දිගට නඩත්තුවක් නැතිව භාවිතා කරන්න සිද්ධ වුණා. නමුත් කෘත්‍රිම හොකී ක්‍රීඩංගණයක සාමාන්‍ය ආයු කාලය වසර 5යි.


මේ සම්බන්ධයෙන් වසර ගණනාවක් තිස්සේ මාතලේ හොකි ක්‍රීඩකයන් , පුහුණුකරුවන් වගේම මාතලෙන් බිහිවෙච්ච හොකි ක්‍රීඩකයන් වන අපිත් වරින් වර රජයට ඉල්ලීම් කරා මේ ක්‍රීඩාංගනය නවීකරණය කරලා දෙන්න කියලා. මොකද මාතලේ කෘත්‍රිම හොකී ක්‍රීඩංගණය මාතලේ මහ නගර සභාව යටතේයි පාලනය වුණාට විශාල වියදමක්දරලා නවීකරණය කරන්න හැකියාවක් ඔවුන්ට නැහැ.

කොහොම නමුත් මෙවර අය-වැය යෝජනාවෙන් මාතලේ කෘත්‍රිම හොකී ක්‍රීඩංගණය නවීකරණය කරන්න මුදල් වෙන් කිරීම ගැන අපි සතුටු වෙනවා.
වසන්ත අලුවිහාරේ

ඒ වගේම මේ වෙනුවෙන් මහන්සි වුණ මාතලේ හොකි සංගමයේ සභාපති, අමාත්‍ය වසන්ත අලුවිහාරේ මහතාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා.

ඒ වගේම මම මාතලේ හොකි සංගමයේ උප සභාපති විදිහට ක්‍රීඩා අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර අමාත්‍යවරයාට , මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර අමාත්‍යතුමාට සහ ජනාධිපති අගමැති දෙපළටත් ස්තුතිවන්ත වෙනවා."

Powered by Blogger.