මෙරට පහසුකම් වැඩිම බස් නැවතුම්පොළ අගමැති විවෘත කරයි.


මෙරට පහසුකම් වැඩිම බස් නැවතුම්පොළ ලෙස ඉදි කෙරුණු අම්පාර බස් නැවතුම් පොළ සහ වෙළෙඳ සංකීර්ණය අග්‍රමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් ඊයේ (01) විවෘත කෙරිණි.

රුපියල් මිලියන 286 ක් වැය කොට ඉදි කර තිබෙන මෙම බස් නැවතුම් පොළ පහත මාලය තුළ බස් රථ අංගනයේ මගීන් නංවා ගැනීම සඳහා වේදිකා 18ක්, මගීන්ට ගමනාන්තය පහසුවෙන් දැන ගැනීම සඳහා ඩිජිටල් තාක්ෂණය සහිත රූපවාහිනි පුවරු, ඉහළ මහලයට ගමන් කිරීමට ඇති තරප්පු පෙළට අමතරව අබාධිත පුද්ගලයන්ගේ පහසුව සඳහා විදුලි සෝපාන වෙළෙඳ සල් සහ භෝජනාගාර මවුවරුන් සහ ළදරුවන් සඳහා විවේකාගාර, පොලිස් මැදිරි, ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා සිසිටිවි නිරික්ෂණ, හදිසි විදුලි බිඳ වැටීමකට මුහුණ දීම සඳහා විදුලි ජනක යන්ත්‍ර, රියැදුරු විවේක ශාලා, අබාධිතයන්ටද පිවිසීමේ පහසුකම් සහිත වැසිකිළි පද්ධති වලින් සමන්විත වෙයි.

මෙම බස් නැවතුම් පොළෙන් වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 6 - 8 අතර ශුද්ධ ලාබයක් ඉපයීමට නගර සභාව සැලසුම් කොට ඇති අතර එම ආදායම අම්පාර ජනතාවගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු සඳහා යෙදවීමට නියමිතය.

ප්‍රාථමික කර්මාන්ත අමාත්‍ය දයා ගමගේ මහතාගේ මූලික දායකත්වයෙන් පළාත් සභා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යංශය මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා සිය අම්පාර සංචාරයේදි ඊයේ අම්පාර විශේෂ ආර්ථික මධ්‍යස්ථානය විවෘත කිරීමටද යෝජිත නගර ශාලාව සහ කෞතුගාරය සඳහා මුල් ගල තැබීමටද සහභාගි විය. 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.