මන්නාරම දූපතේ සුළං විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම්.


වසර 2019 දී මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ වාලච්චේන හා පොළොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ වැලිකන්ද යන ප්‍රදේශවල මෙගාවොට් 10ක සූර්ය බලශක්ති උද්‍යාන දෙකක විදුලි උත්පාදනය ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව ශ්‍රී ලංකා මහබැංකුවේ මෑතකාලීන ආර්ථික ප්‍රවණතා වාර්තාවේ සඳහන් වෙයි.

වසර 2020 දී කිළිනොච්චිය දිස්ත්‍රික්කයේ පූනරින් ප්‍රදේශයේ මේගාවොට් 100ක සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතය.

එමෙන් ම මෙගාවෝට් 100ක සූර්ය බලශක්ති උද්‍යානයක මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ සියඹලාණ්ඩුව ප්‍රදේශයේ ඉදිකෙරෙමින් පවතී. මන්නාරම දූපතේ සුළං විදුලි බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

රටේ බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව සහ අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුම සහතික කිරීමේ දැක්ම සහිතව 2018 - 2037 කාලය සඳහා ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ අවම පිරිවැයක් සහිත දිගුකාලීන විදුලි උත්පාදන ව්‍යාපෘති සැලැස්ම ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාව විසින් අනුමත කර ඇති බවද වාර්තාවේ දැක්වෙයි.

වසර 2030 වනවිට පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව මඟින් රටේ බලශක්ති අවශ්‍යතාවයෙන් සියයට 70ක් උත්පාදනය කිරීමේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති ඉලක්කය වෙයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.