ජනාධිපතිතුමනි, මහවැලියෙන් අවතැන් වූ මේ පවුලට සාධාරණය කෝ?


තඹුත්තේගම මහවැලි නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාර කාර්යාලය ඉදිරිපිට හුදෙකලා සත්‍යග්‍රහයක් පවත්වන පවුලක් පිළිබඳව සමන්ත රූපසිංහ මහතා තබා තිබු සටහනක් ඇසුරින් මෙම පුවත Info Sri Lanka News වාර්තා කරයි. 

නීතිඥයෙකු ද වන ඒ මහතා තබා තිබු සටහන පහතින්,

"තඹුත්තේගම මහවැලි නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකාර කාර්යාලය ඉදිරිපිට හුදෙකලා සත්‍යග්‍රහයක් පවත්වන පවුලක් දැක විමසිලිමත්වීමි...

ඔවුන් පදිංචිව සිටි නිවස මහවැලි නිළධාරීන් පොලීසිය සමඟ පැමිණ කඩා දැමූ බව පවසයි ,

රජයේ ඉඩමක බලෙන් පදිංචිව සිටින තැනැත්තන් ඉවත් කිරීමට බලතල මහවැලි නිළධාරීන්ට ඇතත් විධිමත් නඩු පැවරීමකින් අනතුරුව අධිකරණ නියෝගයක් පිස්කල්වරයා මාර්ගයෙන් ක්‍රියාත්මක කළ යුතු ය.

මෙම පුද්ගලයා ට විරුද්ධව කිසිම අධිකරණයක් ඉදිරියේ නඩු පවරා නොමැති බව ඔහු පවසයි .....

ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් ලද ලිපියකට ඉඩම් කච්චේරියක් සඳහා කැඳවන බවට මහවැලි නිළධාරීන් තැබූ කාර්ය සටහනක් 
සහිත ලිපියක් ඔහු සතුව ඇත....

ප්‍රදේශය UNP දේශපාලකයෙකු ඉඩම අත්පත් කර ගැනීම සඳහා මෙම ක්‍රියාව සිදුකරවන බව ඔහු පවසයි."

මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍ය, ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මේ ඔබේ අවධාණය පිණිසයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.