බැඳුම්කර කොමිසමේ නිල කාලය දීර්ඝ කෙරෙයි.


බැඳුම්කර ගනුදෙනු පිළිබඳ විමර්ශන කරන ජනාධිපති කොමිසමේ නිල කාලය ලබන 31 වැනිදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ.

ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා සඳහන් කළේ, එහි වාර්තාව සකස් කර අවසන් කිරීමේ අවශ්‍යතාව මත එහි නිල කාලය දීර්ඝ කළ බවයි.

ඒ අනූව ඊට අදාල අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මේ වන විට නිකුත් කර තිබේ.

බැඳුම්කර ගනුදෙනු පිළිබඳ විමර්ශනය කෙරෙන ජනාධිපති කොමිසමේ නිල කාලය හෙටින් අවසන් වීමට නියමිතව තිබුණි.

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.