සාගලගේ රාජ්‍ය ඇමතිකම පියසේන ගමගේට.


ගීතා කුමාරසිංහ මහත්මියගේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීධුරය අහිමිවීමෙන් පසුව  පාර්ලිමේන්තුවට පැමිණි පියසේන ගමගේ මහතා නීතිය සාමය හා දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යවරයා ලෙස පත්කර ඇත. 

ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් අද (28දා) මෙම පත්කිරීම සිදුකර ඇත.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.