පොහොට්ටු මන්ත්‍රී සකවුල්ලාත් මෛත්‍රී සෙවණට.


ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කළ බස්නාහිර පළාත් සභා මන්ත්‍රී එම්.එස්.එම්. සකවුල්ලා මහතා ජනපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මහතාට සහාය පළ කිරීමට එක්විය.

සකවුල්ලා මහතාට මීගමුව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ සම සංවිධායක ධූරයක් ද පිරිනැමිණි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.