ශ්‍රී ලංකන් - මිහින් ලංකා ගැන හොයන්න ජනපති කොමිසමක්.

ශ්‍රී ලංකන් සහ මිහින් ලංකා ගුවන් සේවා සමාගම්වල සිදු වී ඇතැයි පැවසෙන මූල්‍ය අක්‍රමිකතා පිළිබඳව සෙවීමට කොමිසමක් පත්කරන බව ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසයි.

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාව ලැබීමෙන් අනතුරුව එම කොමිසම පත්කරන බව ජනාධිපතිවරයා කියාසිටියේය.

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.