තෙල් සංස්ථාවේ MD ඉල්ලා අස්වෙයි.


තෙල් සංස්ථාවේ කළමානාකාර අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය ප්‍රසන්න පෙරේරා ඉල්ලා අස්වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

මේ සතියේ තෙල් සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා හා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ වරයාට වැටුප් වැඩි කිරීම සඳහා ඉදිරිපත්වූ පත්‍රිකාවක් ප්‍රතික්ෂේපවිමේ සිද්ධියය කළමනාකාර අධක්ෂවරයාගේ හදිස්සි ඉල්ලා අස්වීමට හේතුවී ඇතිබවට මේවන විට කේෂත්‍රයේ කතාබහට ලක්ව තිබේ.

කෙසේවුවද, සංස්ථා සභාපතිවරයා හා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයා පසුගිය සයමසක කාලයක් තුළ සේවය කර ඇත්තේ වැටුප් නොබලා බව පැවසේ.

සංස්ථා සභාපතිවරයාට රුපියල් 125,000/- ක වැටුපක් හා කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂවරයාට රුපියල් 90,000/- ක මුදලක වැටපුක් නීත්‍යානුකූලව හිමිවේ.

කෙසේවුවද පසුගිය කාලයේ අදාළ ධූර දැරූ පුද්ගලයන් එම වැටුපට වඩා වැටුප් ලබා ඇති බවද පැවසේ.

අස්වුණේ වැටුප් කේස් එකකට නෙවෙයි

මේ අතර තෙල් සංස්ථාවේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂ මහාචාර්ය ප්‍රසන්න පෙරේරා මහතාගෙන් අදාළ ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වූ බවට කල විමසීමක දී එය සනාථ කර ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මිරර් වෙබ්අඩවියට හැකි වූ බව ඔවුන් වාර්තා කරයි.

කෙසේවුවද, ඔහු වැඩිදුරටත් කියා ඇත්තේ ඉල්ලා අස්වීමට හේතුව මාධ්‍යට අනාවරණය කළ නොහැකිබවත්, තමා ඒ සම්බන්ධයෙන් ලිඛිතව විශයභාර අමාත්‍යවරයා දැනුවත් කර ඇති බවයි.

ප්‍රසන්න පෙරේරා මහතා පසුගිය ජූලි 09 වැනිදා ද අදාළ ධුරයෙන් ඉවත්වීමට ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපියක් ලබා දී ඇති බවත් එය අමාත්‍යවරයා විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබූ බවත් මේ අතර වාර්තා වේ.


ඒ මහතා අදාළ ධූරයෙන් ඉවත්වීමට සැබෑ ලෙසම හේතුවී ඇත්තේ තෙල් සංස්ථාවේ ප්‍රධානියක සමඟ ඔහුගේ වෘත්තිය කරගෙනයාමට අපහසුවීම යැයි ද පැවසේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.