දිනේශ් තනිවෙයි : මහජන එක්සත් පෙරමුණ මෛත්‍රීට.


එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ සාමාජික පක්ෂයක් වන මහජන එක්සත් පෙරමුණේ තවත් ප්‍රභල සාමාජිකයෙක් වන ලංකා කම්කරු සමිති මධ්‍ය මණ්ඩලයේ ප්‍රධාන ලේකම් සෝමවිර චන්ද්‍රසිරි මහතා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහාය පළ කරන බවට සපථ කර තිබේ.

ඉකුත් දිනක මහජන එක්සත් පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනි ශ්‍රියානි විජේවික්‍රම මහත්මියද ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමාට සහාය පළ කරමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එකතු විය.


No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.