කැස්බෑව එජාපයේ කොටසක් ස්වාධීනව සටනට.


කැස්බෑව මැතිවරණ කොට්ඨාශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට සම්බන්ධ කොටසක් ඉන් ඉවත්වීමට තීරණය කර ඇත.

එම පක්ෂයේ තරුණ සංවිධානය මෙලෙස ඉවත්ව යාමට තීරණය කර ඇති අතර ඔවුන් ස්වාධීනව මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී තරග කිරීමට කටයුතු කරන බවයි වාර්තා වේ.

ඔවුන් මෙලෙස ඉවත් වීමට තීරණය කර ඇත්තේ ආසන සංවිධායකවරයා පිළිබඳ කළකිරිම හේතුවෙන් බව පැවසේ.

එම පක්ෂයේ යොවුන් පෙරමුණේ කැස්බෑව ආසනයේ සභාපති, උප සභාපති සහ භාණ්ඩාගාරික මෙන්ම හිටපු පළාත් පාලන සභිකයන්ද මෙලෙස ඉවත්වන පිරිස අතර සිටින බව වාර්තාවේ.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.