රත්නපුර අධිවේගයට අනුමැතිය.


රත්නපුර අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ කහතුඩුව සිට ඉංගිරිය දක්‌වා කිලෝ මීටර් 26.30 කින් යුතු පළමු අදියරේ ඉදිකිරීම් සඳහා යෝජනා කැඳවීමට අදාළව ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට්‌ පත්‍රිකාවට පෙරේදා (19 දා) කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලයේ අනුමැතිය හිමිවී තිබේ.

එම ඉදිකිරීම් සඳහා චීන ජාතිත තාක්‍ෂණ ආනයන හා අපනයන සංස්‌ථාව වෙතින් යෝජනා කැඳවීම සම්බන්ධයෙන් උසස්‌ අධ්‍යාපන හා මහාමාර්ග ඇමැති ලක්‍ෂ්මන් කිරිඇල්ල මහතා ඉදිරිපත් කළ කැබිනට්‌ යෝජනාවට මෙසේ අනුමැතිය ලැබී ඇත.

දක්‍ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ කහතුඩුව හුවමාරුවේ සිට පැල්මඩුල්ල දක්‌වා ඉදිවන රත්නපුර අධිවේගී මාර්ගය කිලෝ මීටර් 73.9 කින් යුතු වන අතර අදියර හතරක්‌ යටතේ එම කටයුතු සිදුකිරීම සඳහා 2016 අගෝස්‌තු මස 16 වැනිදා කැබිනට්‌ මණ්‌ඩලය තීරණය කළේය.

ඒ අනුව රුවන්පුර අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකිරීමට අදාළ කටයුතු කඩිනමින් සිදුකර වසර තුනක්‌ ඇතුළත මාර්ගයේ කටයුතු අවසන් කිරීමට මහා මාර්ග අමාත්‍යාංශය සැලසුම් කර තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.