සාරුවා සුනිල්ගේ බිරිඳ, මෛත්‍රීගෙන් අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවට.


කන්‍යාවියන් සියයක් කෙළෙසා හෝටලයක සාදයක් පැවැත්වූ බවට චෝදනා එල්ල වී සිටි හිටපු අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභා සභාපති සාරුවා සුනිල් මහතාගේ බිරිඳ මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත්වන බවට Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

ඒ, ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයෙන් අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවටයි.

සාරුවා සුනිල් පසුගිය ප්‍රාදේශීය සභා ජන්දයේදී 80%ක ජනවරමක් ලබාගත් අතර ඔහුගේ පක්ෂයට ලැබුණූ ඡන්ද සංඛ්‍යාව දහනම දහසක්වෙද්දී ඔහුට ඉන් පහලොස් දහසක් මනාප ලබාදී තිබිණි.No comments:

Ad
Powered by Blogger.