පොදුජන පෙරමුණ සන්ධානයකට සැරසෙයි.


ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරියේදී  වඩාත් ප්‍රබලව  පක්‍ෂ 20 ශක්තියෙන් තමන් සමග අලුතින් එක්වීමට දැනට කැමැත්ත පළකර ඇති සියලු පක්‍ෂ සමග  සන්ධාන ගතවී ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ නාමයෙන් ඉදිරියේදී  කටයුතු කිරීමට සූදානම් වෙයි. ඊයේ (23) දහවල්  පැවති පොදුජන පෙරමුණේ පක්ෂ නායකයන්ගේ රැස්වීමකදී එලෙස තීරණය කර ඇත.

එම තීරණයට අදාළ සියලු කටයුතු ලබන ජනවාරි 2 වනදා සුගතදාස ගෘහස්ත ක්‍රීඩාංගනයේදී පැවැත්වීමට නියමිත  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ඒකාබද්ධ මහා සභා රැස්වීමේදී  දැනුම්දීමට  අද පැවති පක්‍ෂ නායක රැස්වීමේදී  තීරණය  කර ඇත.

මෙම රැස්වීම පොදුජන එක්සත් පෙරමුණේ පක්ෂ කාර්යාලයේදී  හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවැත්විණි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.