අනුර සිරිවර්ධන, සියත මාධ්‍ය ජාලයේ විධායක අධ්‍යක්ෂ පුටුවට.


සියත එෆ්.එම්, සියත ටී.වී, වර්ණම් එෆ්.එම්, වර්ණම් ටී.වී, රියල් ටී.වී, රියල් රේඩියෝ, කිස් ටී.වී, කිස් එෆ්.එම් යන ආයතන අයත් වොයිස් ඔෆ් ඒෂියා මාධ්‍ය ජාලයේ නව විධායක අධ්‍යක්ෂවරයා ලෙස ස්වාධීන රූපවාහිණියේ හිටපු සභාපතිවරයෙකු වන අනුර සිරිවර්ධන මහතා  අද වැඩ භාරගෙන ඇතැයි වාර්තා වේ.

නාලිකා හයම එකම ප්‍රධානියකුගේ පරිපාලනයට නතු කිරීම සඳහා අදාළ පියවර ගෙන ඇත.

නිත්‍ය අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් තිදෙනාගේ කිසිදු වෙනසක් සිදුව නැති බව ද වාර්තා වේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.