ධම්මික යටිකිඳ හිරුට සමුදෙයි : ITN වෙත හිත දෙයි?


ස්වර්ණවාහිනී රුපවාහිනී නාලිකාවේ සේවයේ නියතව හිරු TV නාලිකාව සමඟ එක්වූ ධම්මික යටිකිඳ මහතා එම නාලිකාවෙන් ඉවත් වී ඇති බවට වාර්තා වේ.

ඔහු ස්වාධීන රුපවාහිනිය සමඟ එක්වීමේ සුදානමක් ඇති බව විශ්වාසකටයුතු ආරංචි මාර්ගයක් මඟින් Info Sri Lanka News වෙත වාර්තා වේ.

ධම්මික යටිකිඳ මහතා හිරු TV සමඟ එක්වුයේ හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයේ දීර්ඝ කාලයක් සේවය කල ශානුක කරුණාරත්න ඉන් ඉවත්ව සියත ප්‍රවෘත්ති අංශයට එක්වීමත් සමඟය.

කෙසේ නමුත් උද්ගත වී ඇති හමුවේ ශානුක කරුණාරත්න මහතා යලි හිරු TV නාලිකාව වෙත එක කර ගැනීම සඳහා කළමනාකාරිත්වය උත්සහ දරමින් සිටින බව ද වාර්තා වේ.

මේ සම්බන්ධයෙන් විමසීමට අප ශානුක කරුණාරත්න මහතා සම්බන්ධ කර ගැනීමට දැරූ උත්සාහය අසාර්ථක විය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.