බැඳුම්කරයෙන් දප්පුලගේ කණ්‌ඩායම ඉවතට.


බැඳුම්කර ජනාධිපති කොමිසමේ නිර්දේශයන්ට අනුව බැඳුම්කර වංචාවට වගකිව යුතු පුද්ගලයන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමේ කටයුත්ත එම කොමිෂන් සභාව හමුවේ සාක්‌ෂි මෙහෙය වූ ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දප්පුල ද ලිවේරා මහතා ඇතුළු කණ්‌ඩායම බැහැර කොට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ වෙනත් නීතිඥ කණ්‌ඩායමකට පවරා ඇති බව විශ්වාස කටයුතු මාර්ග පවසයි. 

ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දප්පුල ද ලිවේරා මහතා අපරාධ නඩු මෙහෙයවීම පිළිබඳව මනා පළපුරුද්දක්‌ හා හැකියාවක්‌ ඇති නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සිටින දක්‌ෂ නිලධාරියෙකි. බැඳුම්කර කොමිසම හමුවේ සාක්‌ෂි මෙහෙයවීමේදී ජනාධිපති නීතිඥ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් යසන්ත කෝදාගොඩ, ජනාධිපති නීතිඤ ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් ප්‍රියන්ත නාවාන මහත්වරුන් ඇතුළු නීතිඥ කණ්‌ඩායමක්‌ ඔහුට ඉතා ඉහළින් සහාය වූහ.

මේ සියලු දෙනාම ඉවත් කොට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ සිවිල් ප්‍රධානී අංශයේ මුර්දු ප්‍රනාන්දු මහත්මිය සහ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් හරිප්‍රිය ජයසුන්දර, නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල් නෙරින් පුල්ලේ යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවකට පවරා ඇති බවද ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

බැඳුම්කරයේ මතු වූ සාක්‌ෂි කොමිසම හමුවේ මෙහෙයවනු ලැබුවේ සහ ඒවා සටහන් කර ගත්තේ කුමක්‌ සඳහාද එම සාක්‌ෂිවලට අදාළ පොලිස්‌ උධෘත කුමක්‌දැයි හොඳාකාරව දන්නේ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් දප්පුල ද ලිවේරා මහතාගේ කණ්‌ඩායමයි.එබැවින් මෙම කරුණ නැවත විමර්ශනය කොට අපරාධ නඩුවක ස්‌වරූපයක්‌ ගන්නේ නම් ඒ අනුව ඉදිරි පියවර ගැනීම කළ යුතු වේ. මෙම කටයුත්ත, අපරාධ නඩුවක්‌ බොහෝ කාලයකට මෙහෙයවූවේ නැති සිවිල් අංශයේ ප්‍රධානියකුට ඉක්‌මනින් කළ හැකිද යන්න නීති විශාරදයන් නඟන ප්‍රශ්නයයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.