ජනපති සහායට පක්ෂ රැසක තවත් පිරිසක්.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය, පොදුජන පෙරමුණ, ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ, ජාතික නිදහස් පෙරමුණ, සමසත් ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය ආදී පක්ෂ කිහිපයක මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව සිටි අපේක්ෂකයන්, දිස්තික් නායකයින්, ආසන සංවිධායකින් ඇතුළු පිරිසක් ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට සහාය දක්වමින් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්වූ බව ජනපති මාධ්‍ය අංශය සඳහන් කරයි.

අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ එරකාමම් ප්‍රාදේශීය සභාවේ, පොදුජන පෙරමුණෙන් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය සදහා ඉදිරිපත්ව සිටින අපේක්ෂකයින් 4 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්ව තිබේ.

මේ අතර කොළොන්නාව නගර සභාවේ, පොදුජන පෙරමුණෙන් මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණයට තරග කිරීමට නියමිතව සිටී ඒ.එල්. නිර්මලා මහත්මිය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්ව තිබේ.

ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නායක ඉන්ද්‍රජිත් විජේවර්ධන මහතා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්ව තිබේ.

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ පාර්ලිමේන්තු සහ පළාත් සභා සංවිධායකයින් ලෙස කටයුතු කරන සාමාජිකයින් ඇතළු 21 දෙනෙකුගෙන් පමණ යුත් කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්ව තිබේ.

සමස්ත ලංකා මුස්ලිම් කොංග්‍රසය නියෝජනය කරමින් පසුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයට ඉදිරිපත්ව මනාප 22,000ක් ලබාගත් අපේක්ෂකයෙකු වන ඒ.එල්.එස්. ලෙබ්බේ මහතා සහ එරක්කාමි ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සංවිධායක වූ එච්.එල්.ඒ.එම්. සිද්දීජ් මහතාශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්ව තිබේ.

මහරගම නිල් බලකායේ හිටපු සභාපති එච්. මංජුල ප්‍රසන්න කුමාර මහතා ඇතුළු 11 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක, ජාතික සේවක සංගමයේ සහ කොළඹ මැණිං වෙළෙද පොළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂ කොට්ඨාශ සංවිධායකවරුන් ඇතුළු පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයට එක්ව තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.