සයිටම් ප්‍රශ්ණයට උත්තර මෙන්න.


වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව පිළිබඳ අවම ප්‍රමිතීන් හෙට (27 වැනිදා) ගැසට්‌ කරන බව රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුව ප්‍රකාශ කරයි.

 සයිටම් ගැටලුවට රජය ලබාදී ඇති විසඳුම් පිළිබඳ කරුණු ඇතුළත් නිවේදනයක්‌ නිකුත් කරමින් මේ බව පවසන එම දෙපාර්තමේන්තුව එහි මෙසේද සඳහන් කර ඇත. 

 සයිටම් ආයතනය අහෝසි කරමින් එහි සියලුම වත්කම්, වගකීම්, සිසුන් සහ කාර්ය මණ්‌ඩලය නව රාජ්‍ය නොවන, ලාභ නොලබන (වියදම ඉක්‌මවන අතිරික්‌ත ආදායමක්‌ ලැබෙන විට එය කොටස්‌කරුවන් අතර නොබෙදා ආයතනයේ සංවර්ධන කටයුතු හෝ පර්යේෂණ කටයුතු හෝ ශිෂ්‍යත්ව ලබාදීම සඳහා යොදවන) උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතනයකට පැවරීම. මෙම ආයතනය ආරම්භ කරන්නේ දැනට සයිටම් ආයතනයේ සිටින අවසන් සිසුවාද මෙම ආයතනයෙන් උපාධිය ලබාගත් පසුව ඉදිරි දිනකදී මෙම ආයතනය අවසන් කරන (Sunset) පදනමිනුයි. මෙය සිදු කරනු ලබන්නේ වර්තමාන කොටස්‌කරුවන්, ණය දෙන ආයතන සහ සයිටම් ආයතනයේ මෙහෙයුම් කටයුතු භාරගන්නා නව ආයතනය එය නීත්‍යානුකූලව පිළිගන්නා ආකාරයටයි.

 ඉහතින් සඳහන් කළ නව ආයතනයට පරිබාහිරව නව රාජ්‍ය නොවන, ලාභ නොලබන උපාධි ප්‍රදානය කරන ආයතනයක්‌ ආරම්භ කිරීම. මෙම ආයතනය 2019 වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට මෙහෙයුම් කටයුතු ආරම්භ කරන්නේ අලුතින් සිසුන් බඳවා ගන්නා (Sunrice) ආයතනයක්‌ ලෙසයි.

 වෛද්‍ය අධ්‍යාපනය සහ පුහුණුව සම්බන්ධයෙන් වන අවම ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව මෙම ආයතන දෙක මගින් ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ නිරීක්‌ෂණය සහිතව ඉහළ ගුණාත්මක තත්ත්වයෙන් යුතු වෛද්‍ය අධ්‍යාපනයක්‌ ලබාදෙන බවට සහතික කරනු ඇත.

 මෙම ආයතන දෙකම ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‌ෂණ ආයතනය (SLIIT) යටතේ ආරම්භ කරනු ලැබේ. මේ සම්බන්ධයෙන් උසස්‌ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය, ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්‌ෂණ ආයතනය හා සයිටම් ආයතනය අවබෝධතා ගිවිසුමක්‌ අත්සන් කළ අතර එය 2017 දෙසැම්බර් 30 වැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වේ. මෙම ගිවිසුම සඳහා නීතිපතිවරයා විසින් අනුමැතිය ලබාදී තිබේ. 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.