ඡන්දෙන් පස්සෙ කැබිනට් සංශෝධනයක්.


පළාත් පාලන ඡන්දයෙන් අනතුරුව ජනාධිපතිවරයා සහ අගමැතිවරයා කැබිනට් මණ්ඩල සංශෝධනයක් සිදු කිරීමේ සූදානමක් ඇති බව රාවය පුවත්පත අනාවරණය කර තිබේ.

මේවන විට ජාතික ආණ්ඩුවේ වසර දෙකක් සඳහා වූ අවබෝධතා ගිවිසුමේ කාලය අවසන්වී තිබීම නිසා ගිවිසුම දීර්ඝ කිරීමේදී අදාළ සංශෝධනය සිදු කෙරෙන බවද එහි දැක්වේ.

ආණ්ඩුවේ එක්සත් ජාතික පාර්ශවය කැබිනට් සංශෝධනයක් බලාපොරොත්තු වන බවත්, අදාළ සංශෝධනයේදී එජාප දෙවැනි පෙළ කණ්ඩායමට අමාත්‍ය ධූර හිමිවීමේ ඉඩකඩක් ඇතැයි ද වාර්තා වේ.

හරීන් ඇමතිකම වෙනස්වන බව කියයි 

මේ අතර අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා සිය අමාත්‍ය ධූරය ඡන්දයෙන් පසුව වෙනස්වන බව බදුල්ල ප්‍රදේශයේ මැතිවරණ රැස්වීම්වලදී ද පවසා තිබිණි.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.