උතුරු , නැගෙනහිර එකාබද්ධයට රිෂාඩ්ගෙන් කොක්කක්.


ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කවදාවත් උතුරු හා නැගෙනහිර එක්බද්ධ කිරීමට නොදෙන බවත් සියලු කුමන්ත්‍රණයන්ට එරෙහිව සටන් කරන බවත් කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා කියා සිටියේය.

අමාත්‍ය වරයා මේ බව කියා සිටියේ ඊයේ (18දා) රාත්‍රියේ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ මෙවර පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජාතික පෙරමුණු කාර්යාලයක් විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට සහහභාගී වෙමිනි.

 “කවදාවත් උතුරු නැගෙනහිර ඒකාබද්ධ කරන්න ඉඩ තියන්නේ නැහැ. ඒ කුම්නත්‍රණ වලට එරෙහිව අපි සටන් කරනවා. ත්‍රස්තවාදී නායකයා එදා සිංහල සහ මුස්ලිම් ජනතාව උතුරු නැගෙනහිර පළාත්වලින් එලවලා දැම්මා.ජනතාව අවුරුදු ගානක් දුක් වින්දා. අවුරුදු 20 කට පමණ පසුව දුක් විඳපු ඒ ජනතාව නැවත පදිංචියට ගියාම දකුණේ ඇතම් කණ්ඩායම් අදටත් විවිධ චෝදනා කරන්න පටන් ගෙන තියනවා. ඒ හැම කෙනෙකුටම උත්තරයක් අපි මේ මැතිවරණයෙන් දීල පෙන්නනවා.

අගමැතිතුමා වගේම ජනාධිපතිතුමන් අපිට විශ්වාශයෙන් ලබා දුන්නු රාජකාරි අපි හරියට ඉටු කරල තියනවා. එදා පාඩු ලබපු ආයතන අද ලාභ ලබන ආයතන බවට පත් කරල තියනවා. අපි ගැන වැරදි ප්‍රචාරය කරපු අයට අපි ගැන ජාතිවාදය අවුස්සපු අයට අපි මේ මැතිවරණයෙන් පෙන්නනවා අපි ගියේ හරි පාරේ අපෙන් කිසිම කෙනෙකුට හානියකුත් නැහැ කියලා.”

No comments:

Ad
Powered by Blogger.