ජනපති බොරු කියන බව රොයිටර් පුවත් වාර්තා කරයි.


පසුගිය රජය විසින් ලබාගත් විදේශ ණය වලින් ඩොලර් බිලියන 58 කට වැඩි බව මුදල් අමාත්‍යංශ තොරතුරු වාර්තා කරන බව ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කොට ඇති බවත් කෙසේ වෙතත්, පසුගිය රජයේ සිටි මුදල් අමාත්‍යංශයේ නිලධාරීන් කියා සිටියේ, ජනාධිපතිවරයා විසින් දක්වන තොරතුරු අසත්‍ය බවයි.

පසුගිය වසරේ සැප්තැම්බර් අවසන් වන විට ශ්රී ලංකාවේ මුළු ණය ප්රමාණයප්‍රමාණ රුපියල් ට්‍රිලියන 10.3 ක් වූ බව මහ බැංකු වාර්තාවල සඳහන් වේ.

දූෂණය පිටුදැකීම සඳහා 2015 දී තම මැතිවරණ පොරොන්දුව ඉටුකිරීමට පොර බදන සිරිසේන මහතා, පසුගිය රජයට අයත් විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් මහා භාණ්ඩාගාරයේ තැන්පත් කළ යුතු බවට පෞද්ගලික සමාගම්වලට කියා තිබේ. මෙය අනාවරණය නොවී සිටීම ක්‍රමාණුකූලව සිදු කරන ලදී.

ඔහුගේ පරිපාලනය ණය අර්බුදයකට මුහුන දී මෙම වසරේ ආරම්භ කරන ලද අධික ණය ආපසු ගෙවීමේ චක්‍රයකට මුහුන දීමට පොරබදමින් සිටී. 2018 දී ඩොලර් ටි්රලියන 1.85 ට (ඩොලර් බිලියන 12.85) ඇස්තමේන්තුගත මුදලක් එනම්, ඩොලර් බිලියන 2.9 ක විදේශ ණය සහ ඩොලර් බිලියන 5.36 ක පොලී අනුපාතයක් වාර්තා කළ යුතු ය.

(රොයිටර්)

No comments:

Ad
Powered by Blogger.