ඩිජිටල් ආර්ථික උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක්.


ලබන වසර වන විට මෙරට දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය සියයට එකේ සිට තුන දක්වා ප්‍රමාණයකින් ඉහළ නැංවීමේ අපේක්ෂාවෙන් ඩිජිටල් ආර්ථික උපාය මාර්ග සංවර්ධනය කිරීමේ වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක වන බව අග්‍රාමාත්‍ය කාර්යාලයේ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන කාර්යාලය පවසයි.

 නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එම කාර්යාලය පෙන්වා දෙන්නේ ලොව ප්‍රමුඛ මූල්‍ය හා කළමනාකරණ උපදේශක සමාගමක් වන මැකෙන්සි සමාගමේ සහයෝගය ඇතිව විදුලි සංදේශ හා ඩිජිටල් යටිතල පහසුකම් අමාත්‍යාංශය මගින් එම වැඩසටහන පසුගිය වසරේ දී ආරම්භ කළ බවයි.

අදියර තුනකින් සමන්විත වැඩසටහනේ ආරම්භක වාර්තාව පසුගියදා ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ.

 ඒ අනුව ලබන 15 වන දින සිට සති දෙකක් තුළ ව්‍යාපෘතියේ හදුනාගැනීමේ පියවර ක්‍රියාත්මක කිරීමට නියමිතයි.

 කෘෂිකාර්මික, සංචාරක සහ නිෂ්පාදන ක්ෂේත්‍ර තුළින් ඩිජිටල් ආර්ථික උපාය මාර්ග ප්‍රවර්ධනය සදහා රජය සැලසුම් කර තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.