තටු කැපෙයි : රාවය කර්තෘ ජනරංජන ගෙදර යයි.


රාවය පුවත්පතේ ප්‍රධාන කර්තෘ කේ.ඩබ්ලිව්. ජනරංජන මහතා අදාළ ධූරයෙන් ඉල්ලා අස්වීමට සිය අස්වීමේ ලිපිය කළමනාකාරීත්වයට ලබාදී ඇතැයි වාර්තා වේ.

අස්වීමේ ලිපිය ඒ මහතා අද (24) ලබාදී ඇති බවද වාර්තා වේ.

ජනරංජන මහතා රාවය පුවත්පතේ කර්තෘවරයා මෙන්ම ප්‍රධාන විධායක නිලධාරියා ලෙස ද කටයුතු කළ අතර රාවය හිටපු කර්තෘ වික්ටර් අයිවන් මහතා ප්‍රමුඛ කළමනාකාරිත්වය විසින් මීට සතියකට පමණ ඉහතදී ජනරංජන මහතාව ප්‍රධාන විධායක ධූරයේ කටයුතුවලින් ඉවත්කර තිබූ බවද පැවසේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.