'බැඳුම්කර විවාදයට පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්න' : අගමැති කතානායකගෙන් ඉල්ලයි.


බැඳුම්කර ගනු දෙනුව සම්බන්ධයෙන් පත්කළ ජනාධිපති කොමිසමේ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයක් පැවැත්විය යුතු බව අග්‍රාමාත්‍යවරයා පවසනවා. 

ඒ සඳහා පාර්ලිමේන්තුව කැඳවන්නැයි කතානායකවරයාගෙන් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ඉල්ලා තිබෙනවා. ඒ අද (07) පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ 71 වැනි සංවස්තරය අවස්ථාව්දීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.