විද්‍යුත් නාලිකා ලොක්කෝ කොක්කක් ගහයි.


සංඛ්‍යාත භාවිතා කරමින් සිය විකාශන කටයුතු සිදුකරන ශ්‍රී ලංකාවේ සියලූම විද්‍යුත් නාලිකා එක්ව ප්‍රථම වරට පිහිටුවාගත් ශ්‍රී ලංකා විද්‍යුත් විකාශකයින්ගේ සංසදයේ විධායක කමිටු සාමාජිකයන් පසුගියදා ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ ප්‍රධානීන් හමුවිය.

එම සංසදයේ නියෝජිත පිරිස ශ්‍රී ලංකා විදුලි සංදේශ නියාමන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති, ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු මහතා සහ අධ්‍යක්‍ෂ ජනරාල් ශ්‍යාමල් ජයතිලක යන මහත්වරුන් සමග සාකච්ඡා කළ අතර, එහිදී ඉදිරියේදී පැන නගින තාක්‍ෂණික කාරණාවලදී සමූහයක් ලෙස එක්ව සහයෝගයෙන් කටයුතු කරන බව එහිදී ප්‍රකාශ වී තිබිණි.

ඉදිරියේ දී සිදුකෙරෙන ඩිජිටල්කරණය, නෙළුම් කුලූනෙන් ඇරඹෙන විකාශන කටයුතු හා ඉඩ වෙන්කිරීම් මෙන්ම, දැනට වෙන්කර ඇති සංඛ්‍යාත පිළිබදවද සාකච්ඡා එහිදී සාකච්ඡා කර ඇතැයි වාර්තා වේ.


No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.