රන්ජිත් සොයිසාගේ මුහුණ කපයි : ගාමිණී ලොකුගේට මරික්කාර්ගෙන් ගුටි.


අද පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ ගැටුමේදී ඒකාබද්ද විපක්‍ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී රංජිත්ද සොයිසා මහතාගේ මුහුණේ කැපුම් තුවාල ඇතිව තිබේ. එම තුවාල සදහා පාර්ලිමේන්තුවේදීම ප‍්‍රතිකාර කර ඇත.

මේ අතර මන්ත‍්‍රී ගාමිණී ලොකුගේ මහතා විසින් එජාප මන්ත්‍රී එස්. එම්. මරික්කාර් මහතා වෙත ප්‍රහාරයක් එල්ලවූ අතර ඉන් අනතුරුව මරික්කාර් මහතා විසින් ගාමිණී ලොකුගේ මහතාට ප්‍රතිප්‍රහාර එල්ල කර තිබේ.

ඒ සම්බන්ධයෙන් මන්ත්‍රිනී හිරුනිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර මහත්මිය තබා තිබු සටහනක් පහතින්,එජාප මන්ත‍්‍රී කාවින්ද ජයවර්ධන කිසිවෙකුගෙන් ගුටි කන්නට පෙර ක්ලාන්ත වී බිම ඇද වැටී ඇති බව ද වාර්තා වේ.


No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.