ත්‍රිවිධ හමුදාවට මෛත්‍රීගෙන් 100% ක විශ්‍රාම වැටුපක්.


විශ්‍රාම වැටුප් නීතිය වෙනස්කරමින් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා විසින් ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයන්ගේ විශ්‍රාම වැටුප් ඔවුන්ගේ වැටුපෙන් 100%ක ප්‍රතිශතයකින් ගෙවිය යුතු බවට පසුගිය ජනවාරි 08 වැනිදා නිකුත්කරන ලද අතිරේක ගැස්ට් පත්‍රයකින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

සාමාන්‍ය රජයේ සේවකයකුගේ උපරිම විශ්‍රාම වැටුප වාර්ෂික වැටුපෙන් 85% ක් වන අතර ත්‍රිවිධ හමුදා මියගිය, ආබාධිත සෙබළුන්ට අදාළ විශ්‍රාම වැටුප 85%ක් අමතරව රණවිරු සුරකුම් දීමනාව ලෙස 15%ක් එක්කරමින් 100% ක් ලෙස විශ්‍රාම වැටුප් ක්‍රමය සකස් කර ඇත.

No comments:

AD S

Info Sri Lanka News | Sinhala

info sri lanka news, infosrilankanews, info sri lanka, infosrilanka, infolanka, infolankanews, info lanka news, info lanka news room, info lanka sinhala, sinhala news sri lanka, lanka info sinhala, breaking news sri lanka, sri lanka, sri lanka breaking news, news lanka
Powered by Blogger.