ජනාධිපති, මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කරලා.


පළාත් පාලන මැතිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ප‍්‍රකාශනය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යොදා ගනිමින් එළි දැක්වීම ඇතුළු ජනාධිපති විසින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම් 3ක් සම්බන්ධයෙන් ස්වාධීන මාධ්‍යවේදී කුසල් පෙරේරා විසින් ශී‍්‍ර ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයාට ලිපියක් යොමු කර තිබේ.

එම චෝදනා පහතින්,


1. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් යොදා ගැනීම

2. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලා ගාස්තුව සහ එම උත්සවය වෙනුවෙන් සිදු කළ වියදම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම


3. ජාතික රූපවාහිනිය එම මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කාර්ය සඳහා යොදා ගැනීම

එම ලිපිය පහතින්,

2018 ජනවාරි 04 වන දින 
සභාපති,
ශී‍්‍ර ලංකා මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව
මැතිවරණ මහ ලේකම් කාර්යාලය
සරණ මාවත
රාජගිරිය.

සභාපතිතුමනි,

ජනාධිපති විසින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කිරීම

උක්ත කාරණාවට අදාල වූ පළාත් පාලන මැකිවරණය වෙනුවෙන් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මැතිවරණ ප‍්‍රකාශනය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය යොදා ගනිමින් එළි දැක්වීම සම්බන්ධයෙන් මම මෙවැනිම ලිඛිත පැමිණිල්ලක් මීට හරියටම සතියකට පෙර 2017 දෙසැම්බර 28 වන දින ඔබ වෙත යොමු කළෙමි. එමගින් මම,

1. ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය මැතිවරණ කටයුතු වෙනුවෙන් යොදා ගැනීම
2. බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත‍්‍රණ ශාලා ගාස්තුව සහ එම උත්සවය වෙනුවෙන් සිදු කළ වියදම් පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වීම
3. ජාතික රූපවාහිනිය එම මැතිවරණ ප‍්‍රචාරක කාර්ය සඳහා යොදා ගැනීම

යන කාරණා සම්බන්ධයෙන් මැතිවරණ කොමිසම වහා පියවර ගත යුතු යැයිද ඒ පියවර ප‍්‍රසිද්ධ කළ යුතුයැයිද ඉල්ලා සිටියෙමි.

එහෙත් ජනාධිපති විසින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කළේ යැයි මා කළ පැමිණිල්ල සම්බන්ධයෙන් නිහඩ වන්නා වූ ඔබ, මැතිවරණ කටයුතු සඳහා රාජ්‍ය දේපළ හා සම්පත් භාවිතය නීති විරෝධි යැයි හා එවැනි කාර්යන් සඳහා රජයේ නිලධාරීන් වගකිව යුතු බව නැවත නැවතත් මාධ්‍යයට ප‍්‍රකාශ කිරීමත් පැමිණිලි සඳහා විද්යුත් තැපැල් ගිණුම් දිස්ති‍්‍රක්ක අනුව ප‍්‍රකාශයට පත් කිරීමත් විහිළුවක් යැයි මම කියමි.

මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය පිළිබඳව කෙරෙන පැමිණිලි සම්බන්ධයෙන් පියවර ගැනීමේදී කල් මැරීමෙන්, එවැනි උල්ලංඝණ කිරීම් සඳහා ඔබ තව දුරටත් ඉඩ තබන්නේය. ඔබ ඇතුළු මැතිවරණ කොමිසම ජනතා බදු මුදලින් නඩත්තු කෙරෙන්නේ ඒ සඳහා නොවේ. එපමණක්ම නොවේ. ජනාධිපතිට එරෙහි එම පැමිණිල්ල සම්බන්ධ කිසිදු පියවරක් නොගැනීමෙන් ඔබ මැතිවරණ කොමිසමේ ස්වාධීනත්වය හා වගකීම දේශපාලන වශයෙන් පාවා දෙන්නේ යැයිද මම චෝදනා කරමි.

මෙම චෝදනාවෙන් මැතිවරණ කොමිසම නිදොස් කරගැනීමට ඔබට තවමත් කාලය ඇත. එබැවින් ඒ වෙනුවෙන් මවිසින් 2017 දෙසැම්බර 28 වන දින ජනාධිපති විසින් මැතිවරණ නීති උල්ලංඝණය කළ බවට යොමු කළ පැමිණිල්ලට අදාලව වහා පියවර ගන්නා මෙන් නැවත මෙයින් ඉල්ලමි.

ස්තුතියි.
මෙයට විශ්වාසි,
කුසල් පෙරේරා
ස්වාධීන මාධ්‍යවේදී

No comments:

Ad
Powered by Blogger.