බැඳුම්කර සද්දේ, ඒත් තාලෙට රනිල් පැද්දේ... [Video]


පසුගියදා පැවති විවාහ උත්සවයක් අතරතුර අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා තම ඥාතිවරියක් වන ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී අයිරාංගනී සේරසිංහ මහත්මිය සමඟ රංගනයකට එක්වුයේ මෙසේය....


No comments:

Ad
Powered by Blogger.