බැසිල් 'රිවිර' ගනී : නව මුහුණුවරකින් කරලියට.


මෙම පළාත් පාලන මැතිවරණයට ඉලක්ක කර ගනිමින් 'රිවිර' මාධ්‍ය ජාලය නව මුහුණුවරකින් කරලියට ගෙන ඒමට බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා කටයුතු කර තිබේ.

පසුගිය සමයේ මුල්‍යමය වශයෙන් කඩාවැටී තිබු 'රිවිර' මාධ්‍ය ජාලයට නව ආයෝජකයකු සොයාදීමට ඔහු මැදිහත්ව ඇත.

ඒ අනුව, ඉදිරි සති දින කිහිපය ඇතුලතදී 'රිවිර' නව නිමාවකින් යුතුව එළිදැක්වීමට නියමිතය.

(newstube.lk)

No comments:

Ad
Powered by Blogger.