හම්බන්තොට, මිල්ලනිය,බිංගිරිය, මාවතගම,කුලියාපිටිය හා බුත්තලට ආර්ථික කලාප.


මහනුවර සිට හම්බන්තොට දක්වා කලාපය දියුණු කිරීමේ විශේෂ වැඩසටහනක් රජය විසින් ආරම්භ කොට ඇති අතර එම වැඩසටහන යටතේ කොළඹ නගරය මහා නගරයක් ලෙස සංවර්ධනය කිරීමට ද සියලුම ප්‍රදේශවල යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමට ද මේ වන විට සැලසුම් සකසා අවසන් කොට ඇති බව රජය  පවනවා.

ඒ අනුව හම්බන්තොට, මිල්ලනිය,බිංගිරිය, මාවතගම,කුලියාපිටිය හා බුත්තල  කර්මාන්ත කලාප ඇති කිරීමට නියමිතයි.

එසේම කුලියාපිටියේ මෝටර් රථ එකළස් කිරීමේ කර්මාන්ත ශාලාවක් ද, ශ්‍රී  ලංකාවේ විශාලතම ටයර් කර්මාන්ත ශාලාව වශයෙන් හොරණ ප්‍රදේශයේ ටයර් කර්මාන්ත ශාලාවක් ද ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය  මූලික වැඩ කටයුතු මේ වන විට අවසන් කොට ඇති බවයි රජය පෙන්වා දෙන්නේ.

එසේම මෙම කලාපය පුරාම සංචාරක කර්මාන්තය ප්‍රවර්ධනය  කිරීමට ද අවශ්‍ය  කටයුතු මේ වන විට සිදුකරමින් පවතිනවා. 

මෙම සංචාරක ප්‍රවර්ධන  වැඩසටහන යටතේ ඉරණවිල, දෙද්දූව, අකුරළ, ගාලු කොටුව, කොග්ගල යන ප්‍රදේශවල සංචාරක කලාප ඇති කිරීමට නියමිතයි.

මහනුවර නගරයේද නව වෙළඳ කලාපයක් හා බෝගම්බර බන්ධනාගාරය පිහිටි භූමි භාගය කේන්ද්‍ර  කරගත් සංචාරක කලාපයක් ඇති කොට සංවර්ධනය කිරීමට කටයුතු කෙරෙමින් පවතිනවා.

මීට සමගාමීව මාතර සිට මත්තල දක්වා අධිවේගී මහාමාර්ගය, මධ්‍යම  අධිවේගී මහා මාර්ගය,රුවන්පුර අධිවේගී මහා මාර්ගය,කොළඹ වරාය ප්‍රවේශ අධිවේගී මාර්ගය, මාතර-බෙලිඅත්ත දුම්රිය මාර්ගය, කැළණිවැලි දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය, කොළඹ සිට මාළඹේ දක්වා අධිවේගී දුම්රිය පද්ධතිය, වේයන්ගොඩ-පානදුර දුම්රිය මාර්ග සංවර්ධනය හා රාජගිරිය-පොල්ගහවෙල හා ගණේමුල්ල ප්‍රදේශවල  ගුවන් පාලම් ඉදිකිරීම ඇතුළුව ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ  යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් සිදුවනු ඇති.

කොළඹ මහනගරය දියුණුකිරීම යටතේ, කොළඹ වරාය නගරය, බත්තරමුල්ල පරිපාලන නගර සංවර්ධනය, හෝමාගම තාක්ෂණික නගර සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය වැනි  ව්‍යාපෘති  ගණනාවක් ද සැලසුම් කර ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

කටුනායක හා මත්තල ගුවන් තොටුපලවල් මෙන්ම කොළඹ හා හම්බන්තොට වරායන් වැඩිදුරටත් සංවර්ධනය කිරීමද මෙම වැඩසටහන යටතේ සිදුකිරීමට නියමිතයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.