හම්බන්තොට මහනගර සභාව එජාපයට.


එක්සත් ජාතික පක්ෂය - 5909 ආසන 9

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ - 4892 ආසන - 7

එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය - 2336 ආසන - 4

ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 872 ආසන - 1

No comments:

Ad
Powered by Blogger.