බදුල්ල ප්‍රාදේශීය සභාව සන්ධානයට.

බදුල්ල ප්‍රා දේශීය සභාවේ බලය තහවුරු කර ගැනීමට එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය සමත්ව තිබේ. ඔවුන් ඡන්ද 8813 ක් ලබාගනිමින් මන්ත්‍රීධුර 7ක් හිමිකරගෙන ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය 8225 (මන්ත්‍රී ධුර 7)
ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ 1779 (මන්ත්‍රී ධුර 2)

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.