එජාපයේ සටනක් දී පැරදුන අය ලිස්ට් එකෙන් ඇතුළට.


මෙවර පළාත් පාලන ආයතන බොහොමයක බිම් මට්ටමේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නායකයන් බොහොමයක් පරාජ වී ඇත.

නමුත්  මෙවර ඡන්දයේදි එම බිම්මට්ටමේ උපරිම දායකත්වය ලබා දුන්නේ ඔවුන්ය.

මෙහිදි සමහර අපේක්ශකයන් පරාජ වී ඇත්තේ ඉතා අඩු ඡන්ද සංඛ්‍යාවකින්ය.

ඔවුන් ලයිස්තුවෙන් සභාව පත් කර යැවිමට පක්ෂය තිරණය කරන්නේ නම් ඔවුන්ට මෙන්ම බිම්මට්යමේ සමාජිකයන්ට ඉතා හොඳ උත්තේජනයක් වනු ඇති බව පක්ෂයේ බිම්මට්ටමේ මෙන්ම දෙවන පෙළ නායකත්වයේ හා තරුණ නායකයන්ගේ අදහසයි.

එම අදහස පක්ෂයේ ඉහළ පෙළ නායකත්වය පිළිගනි, යැයි ඔවුන්ගේ මතයයි.

No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.