ජනපතිගෙන් විශේෂ ප්‍රකාශයක්.


වර්තමානයේ ඇතිව තිබෙන දේශපාලන අර්බුදය පිළිබඳව ජනපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා සිකුරාදාට ප්‍රථමව විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදුකිරීමට නියමිත බව වාර්තා වෙයි. 

එහිදි රජයේ ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ග පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කිරීමට නියමිත බවද වාර්තා වෙයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.