දෙපැත්තේ වෙනස මන්ත්‍රීධුර 4ට අඩුවෙයි.


මේ වන විට පවතින දේශපාලන අර්බුදයත් සමග සිදුවීමට නියමිත පක්ෂ මාරු කිරීම් හමුවේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ එක්සත් ජාතික පෙරමුණට හා එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට හිමිව තිබෙන මන්ත්‍රීධුර සංඛ්‍යාවේ වෙනස මන්ත්‍රී ආසන 4ක් දක්වා අඩුවී තිබේ.

ඒ එක්සත් ජාතික පෙරමුණ යටතේ පාර්ලිමේන්තුවට තේරීපත්වූ මන්ත්‍රීවරුන් හා පාර්ලිමේන්තුවේ ස්වාධීනව කටයුතු කරන මන්ත්‍රීවරුන් තිදෙනෙක් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයට (ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට) එක්වීමට තීරණය කර ඇති හෙයිනි.

ඒ අනුව එක්සත් ජාතික පෙරමුණේ මන්ත්‍රී ධුර සංඛ්‍යාව 103ක් බවට පත්ව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මන්ත්‍රීධුර සංඛ්‍යාව 99ක් ලෙසට වර්ධනය වී ඇති හෙයිනි. මේ අනුව ද්‍රවිඩ ජාතික සන්ධානයේ සහාය ලබාගැනීම තීරණාත්මක සාධකයන් බවට පත්වීම තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් තිබේ.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.