සෑම කොට්ඨාසයකම පරිසර හිතකාමී අලුත් කර්මාන්ත.

ඉදිරි කාලය තුළ සෑම මැතිවරණ කොට්ඨාසයකම පරිසර හිතකාමී කුඩා හා මධ්‍යම පරිමාණ නව කර්මාන්ත ආරම්භ කිරීමට හෝ අලුත් කර්මාන්තයක් පවත්වාගෙන යන හෝ ව්‍යවසායකයන්ට අවශ්‍ය වන දැනුම, තාක්‍ෂණය මෙන්ම ඔවුන්ගේ නිෂ්පාදන සඳහා දෙස් විදෙස් වෙළෙඳ අවස්ථා උදාකර දෙන බව කර්මාන්ත හා වාණිජ කටයුතු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා පවසා සිටියේය.

අමාත්‍යවරයා එසේ පැවසුවේ පසුගියදා අමාත්‍යාංශයේ පැවති සාකච්ඡාවකදීය.

2017 වසරේ දී සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ආහාර නිෂ්පාදකයින් 50 දෙනෙකුට රු.ලක්‍ෂ 2 බැගින්, රුපියල් කෝටියක (රු.මිලියන 10) මූල්‍යධාර ලබාදුන් බවත්, මීට අමතරව සුළු පරිමාණ කර්මාන්තවල ඇසුරුම්කරණය සංවර්ධනය සඳහා එක් ව්‍යවසායකයෙකුට රු.50,000/- බැගින් වන පරිදි ව්‍යවසායකයින් 105 දෙනෙකුට රු.මිලියන 5.25ක් හෙවත් මූල්‍යාධාර පිරිනැමුණු බවත් අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දෙයි. මෙය 2016 වසරේදී බස්නාහිර පළාත් ආහාර නිෂ්පාදන කර්මාන්තවල නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට දිරියක් ලබාදීම සඳහා ආරම්භ කරන ලද නියමු ව්‍යාපෘතියක් බවද අමාත්‍යාංශය වැඩිදුරටත් පෙන්වා දෙයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.