සන්ධාන ආණ්ඩුවකට ඒකාබද්ධය කොන්දේසි විරහිතව එකඟ වේ.


එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන ආණ්ඩුවකට සහය ලබා දීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් කොන්දේසි විරහිතව ජනාධිපතිවරයා වෙත සිය එකඟතාවය පළ කර තිබේ.

ඒ අනුව ඉදිරි දේශපාලනික වැඩ කටයුතු සඳහා සාකච්ඡා කිරීමට කමිටුවක් පත් කිරීමට ද එකඟතාවයට පැමිණි බව මේ සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිල මහතා පැවසීය.

එහිදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂය නියෝජනය කරමින් දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාත් සන්ධානය නියෝජනය කරමින් අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේම්ජයන්ත් මහතාත් මෙම කමිටුවේ සම්බන්ධීකරණ කටයුතු සිදු කිරීමට පත් කළ බව ද මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේය.

කෙසේ වෙතත් සන්ධාන ආණ්ඩුවකට ඒකාබද්ධයේ සහය පළ කළ ද අග්‍රාමාත්‍යධූරය ඇතුළු කිසිදු අමාත්‍යධූරයක් සිය සමාජිකයින් බාර නොගන්නා බව ද මෙහිදී ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු විසින් ජනාධිපතිවරයාට දැනුම් දී තිබේ. 

No comments:

Latest Video

Powered by Blogger.