දේශපාලන අර්බුදය ගැන කල් තැබීමේ විවාදයක්.


පවත්නා දේශපාලන අර්බුදය පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තු කල් තැබීමේ විවාදයක් අද පස්වරු 4.00 සිට පස්වරු 7.00 දක්වා පැවැත්වීමට පක්ෂ නායකයන් එකඟ වී ඇත.

ඒ පක්ෂ නායකයන් හා කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා හා පැවැති සාකච්ඡාවකින් අනතුරුවය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා මෙම විවාදය පාර්ලිමේන්තුවේදි ඉල්ලා සිටියේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.