ඒකාබද්ධයෙන් ඉදිරි මාස 6 ඇතුළත ජනරැලි මාලාවක්.


ඉදිරි මාස හය ඇතුළත නැවතත් ජනරැලි මාලාවක් දියත් කිරීමට ඒකාබද්ධ විපක්ෂය තීරණය කර තිබේ.

පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට ලැබුණු ජනපදනම ආරක්ෂා කරගැනීමත්,ආණ්ඩුවේ ක්‍රියාකලාපය පිළිබඳ ජනතාවට පැහැදිලි කරදීමත් මෙහි අරමුණ බව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම හා පක්ෂ නායකයන් එක්ව පසුගිය දිනවල සිදුකළ සාකච්ඡාවලදී මේ සම්බන්ධව අවධානය යොමුවී තිබේ.

ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂනායක ධුරය ලබාගැනීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර ගනිමින් සිටින බවත්,ඒ සඳහා ජනතාව මාර්ගයෙන් ආණ්ඩුවට බලපෑම් කිරීම සඳහා මෙවැනි රැස්වීම් පැවැත්වීම වැදගත්විය හැකි බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකයන්ගේ අදහස වී තිබේ.

කොළඹ නගරයේ පිහිටි ක්‍රීඩාංගණයකට ක්ෂණිකව ජනතාව කැඳවා රැලියක් පැවැත්වීමට කටයුතු කරගෙන යන බවත්,ඉදිරි පළාත් සභා මැතිවරණය ජයගැනීම සඳහා මෙවැනි තවත්ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ ප්‍රකාශකයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියේය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.