ජනපති සහ ෆොන්සේකා අතර සාකච්ඡාවේදී යහපත් ප්‍රතිචාරයක් : යළිත් හමුවක් හෙට දැන්.


අමාත්‍ය සරත් ෆොන්සේකා මහතා ඊයේ පස්වරු 5 ට පමණ ජනපති හමුවූ අතර, ඔවුන් දෙදෙනා අතර පැවති සාකච්ඡාවේදී නීතිය හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය සරත් ෆොන්සේකා මහතා වෙත පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ජනපතිගෙන් යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී ඇති බව වාර්තා වෙයි.

පැය 2 ක් පමණ පැවති මෙම සාකච්ඡාවේදී සරත් ෆොන්සේකා මහතා අවධාරණය කර තිබෙන්නේ නීතිය හා සාමය අමාත්‍යාංශය තමන් භාරගන්නේ විවිධ පුද්ගලයන්ගේ බලපෑම් එම අමාත්‍යාංශය වෙත එල්ල නොවෙන්නේ නම් පමණක් බව ය. ඒ අනුව ඉදිරි සැලසුම් පිළිබඳ දෙදෙනා දීර්ඝ වශයෙන් සාකච්ඡා කර ඇත.

අද උදෑසන 9 ට සරත් ෆොන්සේකා මහතා ජනපතිවරයා ව නැවත හමුවීමට නියමිතව තිබුණි. 

එම සාකච්ඡාව පිළිබඳව වාර්තාවක් ද විස්තර ලද සැණින් ඔබ වෙත ගෙන එන්නට අපි බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.