ප්‍රතිඵල නිකුත් වූ පළාත් පාලන ආයතන 83 කින් 51 ක ජය පොදුජන පෙරමුණට.


2018 පළාත්පාලන ආයතන ඡන්ද විමසීමේ මෙතෙක් ලද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ ඉදිරියට පැමිණ තිබෙනවා.

මෙතෙක් ලද ප්‍රතිඵලවලට අනුව මේ වනවිට ඔවුන් ලබා ඇති ඡන්ද සංඛ්‍යාව 866,553ක්.

එය මෙතෙක් නිකුත්වී ඇති සමස්ථ ඡන්ද ප්‍රතිඵලවලට අනුව ප්‍රතිශතයක් ලෙස සියයට 64ක් ලෙසයි සඳහන් වන්නේ.

මේ අතර ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ මේ වනවිට ජය හිමිකරගෙන ඇති ආයතන සංඛ්‍යාව 51ක්.

ප්‍රතිඵලවලට අනුව දෙවන ස්ථානයේ පසුවන්නේ ඉලංගෙයි තමිල් අරසු පක්ෂයයි .

ඒ ආයතන 12 ක ජය හිමිකරගනිමින්.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය මේ වනවිට තුන්වන ස්ථානයේ පසුවන්නේ ආයතන 11ක හිමිකරගනිමින්.

ස්වාධීන කණ්ඩායම් දෙකකට ද පළාත් පාලන ආයතනවල බලය හිමිව තිබෙනවා. 

No comments:

Ad
Powered by Blogger.