​"වැරදි කළ සියල්ලන්ට පේළියට සිරගෙදරට යාමට සිදුවනවා"


වැරදි කළ සියල්ලන්ට පේළියට සිරගෙදරට යාමට සිදුවන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා සඳහන් කරනවා.

ඒ සඳහා විශේෂ අධිකරණ පිහිටුවීමට නියමිත බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

කටුගම්පල ජනහමුවක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

තම පක්ෂයේ ඇතැමුන්ගේ ද වැරදි තිබිය හැකි වුව ද ඊට එරෙහිව පක්ෂය ක්‍රියා මාර්ග ගත් බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතා එහිදී වැඩි දුරටත් අවධාරණය කළේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නියෝජ්‍ය මහ ලේකම් අධ්‍යාපන අමාත්‍ය අකිල විරාජ් කාරියවසම් මහතාගේ ප්‍රකාශය මේ සමග නැරඹිය හැකියි.


No comments:

Info Sri Lanka TV

Powered by Blogger.