නියෝජ්‍ය ඇමති පුංචි නිලමේ විපක්ෂයට.


නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය සුසන්ත පුංචිනිලමේ මහතා විපක්ෂයට එක්වන බවත්, තමා ඒ බව ජනාධිපතිවරයාට දැන්වූ බවත් කියා සිටී.

ජනතාවට තවදුරටත් බොරු කළ නොහැකි නිසා තමා මේ තීරණයට එළඹි බවද ඔහු සඳහන් කර ඇත.

ජනාධිපතිවරයා තව මසක කාලයක් රැදෙන්නැයි තමාට කී බවත්, කෙසේවුවද යහපාලනය තිබුනත් නැතත් තමාගේ තීරණයේ වෙනසක් නැතිබවත්, තමා ආණ්ඩුවෙන් ඉවත්වන බවද ඔහු ලංකාදීප පුවත් පතට පවසා තිබේ.

“ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මැති ඇමතිවරුන් වන අපි 43 දෙනා පසුගියදා ජනාධිපතිවරයා හමුවුණා. සමහරු මාව සනසවන්න එක එක දේවල් කිව්වා. අප්පච්චි මලත් එතන හිටියා.” යනුවෙන්ද පුංචිනිලමේ මහතා පවසා ඇත.

රනිල් එක්ක වැඩ කළ නොහැකි බවත්, තමා දිගු කාලයක් රනිල්ව දන්නා බවත්, ජනාධිපතිවරයා ඔහුව නොහඳුනන බවද නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.