අලුත් ඔලිම්පික් කමිටුව පරණ අයටත් හපන්.


ඕස්ට්‍රේලියාවේදී ලබන අප්‍රේල් මස පැවැත්වීමට නියමිත පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගි වන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 200 කින් පමණ සමන්විත විය හැකි බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

ඒ ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ ඇතැම් නිලධාරීන්ගේ හිතවතුන් මේ තරගාවලියට සහභාගි කරවීමට එහි ප්‍රබලයන් සැලැසුම් කිරීම නිසාය.

ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ නිලවරණයේදී සහයෝගය දැක්වූ ක්‍රීඩා සංගම්වල ලොක්කන්ට සංතෝසම් ලෙස අදාළ සංචාරය ලබාදීමට සැලැසුම් කිරීමෙන් තත්වය තවත් නරක අතට හැරීමට ඉඩ ඇති බවද මේ අතර වාර්තා වේ.

මීට පෙර වාර්තා වී තිබුණේ මේ තරගාවලියට සභාගිවන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම 80ක් පමණ වනු ඇති බවයි.

ඔලිම්පික් නිලවරණයේදී වර්තමාන පාලකයන්ට සහය දුන් ඇතැම් ක්‍රීඩා සංගම්වල ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් ක්‍රීඩා අමාත්‍යංශයෙන් අනුමත නොවීම හේතුවෙන් ඉවත්කර තිබේ.

එම ක්‍රීඩා කණ්ඩායම් ජාතික ඔලිම්පික් කමිටුවේ වියදමින් ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගි කරවීමේ සූදානමක්ද ඇති බව වාර්තා වේ.

Ad
Powered by Blogger.