ෆේස්බුක් කණස්සල්ල පළකරයි.


මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය මත පණවා ඇති සීමාකිරීම් පිළිබඳව කණස්සල්ල පළකරන බව ෆේස්බුක් සමාගම පවසයි.

තවද, ෆේස්බුක් සමාගමේ නියෝජිතයන් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා රජය හා හමුවන බව එම සමාගම වැඩිදුරටත් සනාථ කර ඇත.

මේ සම්බන්ධයෙන් ෆේස්බුක් සමාගම වෙත යොමු කළ විද්‍යුත් තැපැල් පණිවිඩයකට සමාගම් ප්‍රකාශකයෙකු විසින් ප්‍රතිචාර දක්වා තිබුණේ මෙසේය :

“ෆේස්බුක් තුළ සිටින ප්‍රජාවේ ආරක්ෂාව යනු අපට අතිශයෙන්ම වැදගත් කරුණකි. වෛරීය ප්‍රකාශණ මෙන්ම ප්‍රචණ්ඩත්වය ඇවිලවීම යන කාරණා වලට එරෙහිව අප විසින් පැහැදිලි නීතිරීති ස්ථාපිත කර ඇති අතර, ෆේස්බුක් ජාලයෙන් එවැනි දෑ ඉවත්ව තබාගැනීමට අප විසින් මහත් පරිශ්‍රමයක් දරණු ලබයි. ශ්‍රී ලංකාවේ තත්ත්වය පිළිබඳව ප්‍රතිචාර දක්වන අප, ෆේස්බුක් තුළ ඇති එවැනි අන්තර්ගතයන් හඳුනාගැනීමට හා ඉවත්කිරීමේ ප්‍රයත්න වලට සහය දීමට රජය හා රජයේ නොවන සංවිධාන සමග සන්නිවේදන අරඹා ඇත.”

“වැදගත් සම්බන්ධතා සහ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය ජනතාවට අහිමි කරමින් මේ වන විට අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය මත සීමාකිරීම් පණවා ඇති ආකාරය සම්බන්ධයෙන් කණස්සලු වන අපි, අන්තර්ජාල ප්‍රවේශය ඉක්මනින්ම යළි යථා තත්ත්වයට පත්කෙරෙනු ඇතැයි බලාපොරොත්තු වෙමු.”

(SLM)

Ad
Powered by Blogger.