පවුල් වාදයට තිත තියන්න ගිය දුමින්දට, ශ්‍රිලනිප ආසන සංවිධායකවරුන්ගේ අප්‍රසාදය.


පළාත් පාලන ආයතනවලට අතිරේක ලැයිස්තුවෙන් නියෝජිතයින් නම් කිරීමේදී පවුලේ සාමාජිකයින් ආසන්නතම ඥාතීන් හා කාර්ය මණ්ඩල සාමාජිකයින් පත් කිරීමෙන් වළකින්නැයි ශ්‍රිලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ඇමති දුමින්ද දිසානායක මහතා ශ්‍රිලනිප ආසන සංවිධායක වරුන්ට දන්වා තිබේ.

පක්ෂයේ ප්‍රධාන ලේකම් වරයා විසින් එවන ලද එම ලිපිය හේතුවෙන් ආසන සංවිධායකවරුන්  අපහසුතානයකට පත්ව ඇතැයිද ඇතැම් සංවිධායකවරුන් ඒ පිළිබඳ විරෝධය දක්වා ඇතැයිද පක්ෂ ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

ආසන සංවිධායකවරුන්ට කැමති අයුරින් අතිරේක ලැයිස්තුවේ නියෝජිතයින් පත් කිරීමටන් අවස්ථාවක් නොලැබීම හේතුවෙන් ආසන සංවිධායකවරුන් පක්ෂය ගැන තව තවත් කලකිරීමට පත් වන බවද එම පක්ෂයේ ප්‍රකාශකයෙක් පැවසීය.

No comments:

Ad
Powered by Blogger.